Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Spotkanie Pani Agaty Kornhauser-Dudy z przedstawicielami Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu

About

W drugim dniu wizyty Pary Pre­zydenckiej w Konfederacji Szwajcarskiej Agata Korn­hauser-Duda spotkała się z przedstawicielami Szkoły Polskiej w Zurychu.

Nauczanie polonijne odgrywa ogromną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających za gra­nicą. Dzieci emigrantów, poznając rodzimy język, kulturę i tradycję budują kompetencje językowe i społeczne oraz po­czucie świadomości narodowej. Sobotnie szkoły polonijne stanowią najliczniejszą grupę wśród placówek edukacyjnych nauczających języka polskiego.

Podczas wtorkowej rozmowy z nauczycielami i przedstawicielem Rady Rodziców Pierwsza Dama podziękowała za trud włożony w uruchomienie i rozwijanie szkoły oraz kultywowanie polskich tradycji. Małżonka Prezydenta zapoznała się z programem nauczania obowiązującym w placówce oraz z założeniami akcji promujących Polskę i jej kulturę, organizowanymi w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu jest ośrodkiem prowadzącym nauczanie w zakresie szkoły podstawowej oraz liceum, a uczniowie ostatniej klasy gimnazjum otrzymają dyplomy w tym roku szkolnym. Placówka rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Obecnie kształci już ponad dwustu uczniów. Organizuje także spotkania z gośćmi z Polski, war­sztaty i inne przedsięwzięcia mające w atrakcyjny sposób przybliżyć uczniom nasze dziedzictwo na­rodowe. Podopieczni punktu w Zurychu biorą udział m.in. w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem jest promocja czytelnictwa oraz rozszerzanie wiedzy o polskiej literaturze. (KS)

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski