Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Uroczystości z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 r. w Bernie

About

Uroczystości w Bernie były jed­nocześnie upamiętnieniem set­nej rocznicy zawarcia rozejmu i zakończenia działań 1 wojny światowej stąd zorganizowane przez Ambasady Belgii, Francji i Polski.

Rozpoczęły się o godz.10 uro­czystą Mszą Świętą w kościele św. Trójcy (Dreifaltigkeitskir­che), podczas której modlono się za ofiary cywilne i wojskowe wszystkich konfliktów zbroj­nych w historii ludzkości.

Następnie Ambasador RP p. Jakub Kumoch wraz korpusem dy­plomatycznym in­nych państw oraz przedstawi

cielami władz Szwajcarii złożyli wieńce na cmentarzu Bremgarten oddając hołd pole­głym żołnierzom. Kolejnym punktem programu było uhonorowanie polskiego żołnierza spoczywającego na Cmentarzu Żydowskim w Bernie.

Spotkanie Ambasadora p. Jakuba Kumocha i innych przedstawicieli Ambasady Polskiej w Bernie z przedstawicielami Organizacji polonijnych w Szwajcarii oraz zaproszonymi gośćmi również innych krajów w Centrum Paula Klee rozpoczęło się odśpiewaniem przez obecnych Hymnu Polskiego i przemówieniem (w kilku językach) gospodarza spotkania. Ambasador Jakub Kumoch poruszył różne aspekty dróg do niepodległości nawiązując do niedawnych uroczystości dotyczących tzw. grupy berneńskiej, czyli polskich dyplomatów ratujących w czasie wojny osoby pochodzenia żydowskiego w Polsce okupowanej przez Niemiecką III Rzeszę.

Miłą niespodzianką była obecność byłego Ambasadora RP w Bernie p. Janusza Niesyto, który nadal cieszy się wśród Polonii w Helwecji dużą popularnością. Nie zapomina się jego wkładu w organizację niezapomnianego „Dnia Polskiego w Vevey” z okazji odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w ogrodach hotelu Du Lac w 2006 roku oraz zorganizowanie spotkania z Przewodniczącym Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Ministrem p. Andrzejem Przewoźnikiem, co zaowocowało odnowieniem Pomnika polskich żołnierzy internowanych na cmentarzu Rosenberg w Winterthurze w roku 2007.

A kiedy stojąc z boku patrzyłem na moich rodaków, na ich gesty podczas ożywionych roz­mów między sobą na tle powtarzającego się filmiku obrazującego przesuwanie się granic Polski na przestrzeni wieków, nagle przypomniał mi się Leopold Staff, który kie­dyś zapisał jakże znamienne słowa:

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

Tadeusz Kilarski

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski