Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zaszczytna wizyta w Muzeum Kościuszki w Solurze

About

20-go września 2018 muzeum imienia Tadeusza Kościuszki w Solurze gościło wyjątkowych gości. W asyście ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, dr. Jakuba Kumocha oraz konsula Rzeczypospolitej Polskiej, Pawła Jaworskiego muzeum odwiedził przedstawiciel rządu polskiego, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Piotr Gliński, który przyjechał w towarzystwie pracowników ministerstwa. Delegacja odwiedziła mieszkanie, w którym spędził ostatnie dwa lata swojego życia, i w którym zmarł, nasz Wielki Naczelnik, Tadeusz Kościuszko.

Znamienitych gości przywitał prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego, dr Remo Ankli.

Po przywitaniu i wymienieniu uprzejmości a także wykonaniu wspólnej fotografii, honorowych gości oprowadziła pani Teresa Ackermann. Pan profesor Gliński był bardzo za­interesowany sprawami muzeum, nadarzającej się okazji jego powiększenia, ulepszenia a także powrotu do stanu pierwotnego.

Była też możliwość krótkiej rozmowy z dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panem Jackiem Milerem. Nowelizacja ustawy umożliwia pomoc finansową polskim placówkom działającym za granicą.

Na zakończenie pan Premier wpisał się do księgi pamiątkowej muzeum.

Teresa Ackermann & Jerzy Miłosz

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski