Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

MIJA 80 LAT …..

About

W tym roku, we wrześniu, przypada 80-ta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej wywołanej zbrodniczym na­padem na Polskę dokonanym przez siły zbrojne hitlerowskiego „Reichu” i stalinowskiego „Sowietskoj Sojuza”. Wstrząśnięty do głębi tym tragi­cz­nym wydarzeniem skierował Ignacy Jan Paderewski z Paryża w dniu 21 wrze­śnia 1939 r. swe płomienne „Orędzie do narodów cywilizowanych”. Zredagowane po francusku, ukazało się ono niezwłocznie w prasie francuskojęzycznej. Oto pełny tekst owego „Orędzia” (tłum. z francuskiego: jak): W tej historycznej chwili, gdy Naród Polski daje do­wód swego niezwykłego bohaterstwa, składam Mu, z całego serca, w uczuciach boleści, hołd najwyższego uwielbienia wraz z wyrazami głębokiej nadziei i ufności w Opatrzność Bożą i sprawiedliwość. Cała Polska jest świadoma, że – broniąc swego terytorium i stawiając wszelkimi siłami opór przeważającym siłom wroga – walcz y, ramię w ramię, wspólnie ze swymi chlubnymi sprzymierzeńcami dla zapewnienia zwycięstwa idei prawa i sprawiedliwości. Siły armii bolszewickiej połączyły się, w akcjach zagłady, z siłami armii hitlerowskiej. Współdziałanie tych dwóch despotycznych najeźdźców przypieczętowane zostało wspólnym ich atakiem dokonanym na ty­łach naszej armii. Jednak, nawet beznadziejne po­gorszenie się sytuacji na naszym froncie, nie naruszyło w niczym postawy polskiej armii. Ona spełnia swój obowiązek kontynuując akcję obronną aż do wyczerpania ludzkich możliwości. Polska stale pozostanie godnym członkiem Państw Sprzymierzonych, które, ze swej strony, zapewniły uroczyście wypełnienie do końca wszystkich zobowiązań wojennych, przyjętych przez nie wobec Polski.

 Polska będzie kontynuować na swym terytorium państwowym zaciekłą walkę z najeź­dźcą dając mu poznać, że znajduje się w kraju podbitym, ale niepokonanym. Również i polska armia we Francji spełni jednomyślną i nieodwołalną wolę Narodu Polskiego na prowadzenie walk aż do zwycięskiego końca.

 Czekają nas jeszcze ciężkie próby. Zachowujmy więc zimną krew, bądźmy rozsądni w ocenie i stanowczy w wykonywaniu podjętych decyzji. Zwycięstwo nie przyjdzie nam łatwo, ale będzie naszym.

 Ostateczne zwycięstwo Państw Sprzymierzonych zapoczątkuje nową epokę, która przywróci prawo i sprawiedliwość w stosunkach międzynarodowych, epokę, która utrwali niezniszczalne wartości uczuć serca i ducha ludzkiego. One jedynie są zdolne zapewnić ludzkości chwalebną i szczęśliwą przyszłość.

 *       *        *

Te wzniosłe myśli i słowa Wielkiego Polaka, patrioty i humanisty winny pozostać w pamięci naszych czasów.

J.A.K.

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski