Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

II Światowe Forum Mediów Polonijnych

About

Kraków, 26-29 września 2019 roku

KOMUNIKAT

W dniach 26-29 września br. w Krakowie, w siedzibie Domu Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbyło się II Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz pod patronatem medialnym TVP Polonia i Polonijnej Agencji Informacyjnej, PAI.

Tegoroczne Forum było szóstym z kolei spotkaniem, poprzednie cztery spotkania od­bywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a w ubiegłym roku Forum przyjęło po raz pierwszy formułę spotkania światowego.

Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek, oraz Europejska Unia Wspól­not Polonijnych reprezentowana przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata.

W tegorocznym Forum udział wzięło 63 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 31 krajów świata.

W programie Forum były wykłady, prezentacje oraz warsztaty. Zaprezentowano m.in. takie tematy jak:

  • Jest nas 60 milionów, Polonia dla Polski, Polska dla Polonii – rola mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej wszystkich Polaków,
  • Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją,
  • Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do prywatności.

Media polonijne w Europie i na świecie są ścisłe związane z realizacją priorytetów po­lityki polonijnej władz polskich, spełniają ważną rolę poprzez promowanie języka polskiego oraz służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do Kraju. Dla mediów polonijnych ważne jest posiadanie stałej, wspólnej platformy spotkań, którą zapewniają im organizowane corocznie Fora Mediów, oraz założone w tym roku z inicjatywy uczestników Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zrzeszające dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i niezależnych dziennikarzy pracujących dla mediów polonijnych.

Forum Mediów było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale zapewniło także profesjonalne warsztaty dla poszczególnych grup reprezentujących rodzaje mediów: wydawnictwa drukowane, portale/blogi oraz radio/TV.

Uczestnicy wyrazili podziękowanie organizatorom i zwrócili się do nich z prośbą o co­roczne kontynuowane medialnych spotkań. Uczestnicy wyrazili także wdzięczność Se­natowi RP za sfinansowanie tegorocznego Forum wyrażając jednocześnie prośbę o umożliwienie kontynuacji spotkań poprzez zapewnienie koniecznych środków.

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników II Światowego Forum Mediów Polonijnych dokumentu końcowego, w którym sformułowano najważniejsze merytoryczne i organizacyjne wnioski, oraz wolę dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy mediami polonijnymi poprzez kontynuację regularnych spotkań.

Organizatorzy II Światowego Forum Mediów Polonijnych

Kraków, 29 września 2019 r.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski