Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NIE ZGINIE POLSKA…

About

lecz żyć będzie po wieki wieków (,,,). Te znamienne słowa, pełne wiary i otuchy wyraził Ignacy Paderewski w swym przemówieniu wygłoszonym przed Radą Narodową R.P, w Paryżu w styczniu 1940 r. Przeżywał wówczas Wielki Polski Patriota, z głęboką boleścią w sercu, wrześniową tragedię 1939 r.

W istocie, przed 80 laty, po 20-stu latach istnienia, odrodzone Państwo Polskie zostało zniweczone zbrodniczym napadem sprzymierzonych w tej akcji wojsk Rzeszy hitlerowskiej i stalinowskiego „Sojuza”. Jednak Naród Polski nie złożył broni. Walka z na­jeźdźcą trwała niestrudzenie przez kilka lat, aż do oswobodzenia Kraju z pod okupacji w 1945 r. I po trwającym potem blisko 40- letnim okresie sowietyzacji, odrodziła się wspólnym czynem Narodu wolna III Rzeczpospolita, by żyć w potędze i chwale dla Was (w Kraju), dla nas (na obczyźnie) i dla całej ludzkości„, jak to powiedział Paderewski kończąc tymi budującymi słowami swe wyżej wspomniane przemówienie.

Dla upamiętnienia 80-tej rocznicy wrześniowej tra­ge­dii odbył się 12 września, w genewskim „Domu Grüt­li” uroczysty obchód pod patronatem Pana Am­basa­dora Zbigniewa Czecha, Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie. Na to roczni­cowe spot­kanie przybyła duża ilość rodaków i ich szwajcarskich przyjaciół. Najpierw miał miejsce wernisaż wystawy upamiętniającej wrześniową inwazję sił hitlerowsko-stalinowskich na Polskę i związane z tym konsek­wencje wojenne na szczeblu międzynarodowym. Po wstępnych słowach powitania, Pan Ambasador podkreślił w swym przemówie­niu historyczno-polityczną stronę wydarzeń wrześniowych w aspekcie narodowym i międzynarodowym.

Z kolei głos zabrał Pan dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przekazując obecnym bliższy opis działalności tej doniosłej instytucji pamięci. Po czym oglądaliśmy z przejęciem eksponowane na kilkunastu plakatach dokumentalne zdjęcia i ilustracje z opisami przedstawionych wydarzeń z wybuchu II Wojny Światowej.

Po towarzyskim „coctailu“, udaliśmy się do sali kinowej na projekcję dokumentalno-reportażowego filmu pt. „Kurier” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Na wstępie, Pan Ambasador przedstawił nam zasadnicze aspekty tego filmu. Został on zrealizowany w 2018 r. i jego światowa premiera odbyła się w tym roku w warszawskim Teatrze Wielkim.

Film nawiązuje do konspiracyjnej działalności podjętej w Warszawie przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego (aktor: Philipp Tłokiński) będącego agentem polskiego emigracyjnego rządu w Londynie.  Wyniki jego rozległych tajnych misji miały istotne znaczenie w informowaniu Zachodu o sytuacji istniejącej w okupowanej Polsce.

Szczególnie wstrząsające są sfilmowane sceny aktów okrucieństw dokonywanych przez okupanta w czasie powstania warszawskiego na ludności cywilnej Stolicy.

Po obejrzeniu filmu, opuszczaliśmy salę kinową pod głębokim wrażeniem ukazanego świadectwa bohaterskiej ofiarności mieszkańców Warszawy, cierpiących za to męki z rąk śmiertelnego, hitlerowskiego wroga Polskiego Narodu.

J.A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski