Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Wystawa Towarzystwa Rapperswilskiego „Jan III Sobieski – król, wódz, polityk”

About

Towarzystwo Rapperswilskie w Warszawie w myśl swojego statutu ma za zadanie propagować polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, polską historię i sławnych Polaków. Czyni to organizując wystawy i konferencje, wydając książki i druki ulo­tne. Jest to niewielkie Towarzystwo, liczące 160 członków, ale bardzo prężne. Należą do niego za­paleńcy i miłośnicy historii.

W 2019r. mija 390 rocznica urodzin Jana III Sobieskiego. Przyszły król urodził się 17 sierpnia 1629r., a koronę otrzymał w wyniku elekcji w roku 1674. Jego wielkie zwycięstwo pod Wiedniem przyniosło mu tytuł „fidei defensor” (obrońca wiary). Turcy go nazywali „Lwem Lechistanu”.

Chcąc utrwalić pamięć o królu Towarzystwo Rap­perswilskie przygotowało wystawę poświęconą Janowi III Sobieskiemu i jego rodzinie.  W całość przedsięwzięcia zaangażowali się członkowie Towarzystwa: Halina Czubaszek, Izabela Gass, Hanna Krajewska, Wojciech Piotrowski, Danuta Piotrowska.

Wystawa składa się z 15 plansz ukazujących dzieciństwo i młodość, karierę wojskową, bitwy z Turkami stoczone pod dowództwem najpierw hetmana, a potem króla. Sławnej rodzinie: żonie Marii d’Arquien, córce Kunegundzie, synom Jakubowi, Aleksandrowi, Konstantemu poświęcono kolejne plansze. Pokazano też rezydencje króle­wskie, przedstawiono mecenat królewski i jego potomków. Za sprawą córki Kunegundy, elektorowej Bawarii, potomkowie Sobieskich żyją do dzisiaj. Był nim ostatni cesarz Austro-Węgier (przez matkę z dynastii saskiej) – Karol I Habsburg, ostatni król Włoch – Humbert II czy żyjący do dzisiaj ostatni car Bułgarii – Symeon II.

Wystawa miała swoją premierę w Żółkwi i we Lwowie. Polski wernisaż odbył się w War­szawie w Pałacu Staszica w dniu 19 października 2019 r.. Brała w nim udział para królewska – Jan III Sobieski z Małżonką i chorągiew płk. Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnty. To chorągiew płk. Miączyńskiego zdobyła namioty Kary Mustafy pod Wiedniem, a sam pułkownik w tej bitwie osłaniał króla przed niebezpieczeństwem.

Obecnie wystawa jest prezentowana na Węgrzech. Ale mamy zaproszenie z Czech, Słowacji i Wiednia.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski