PROSIMY O POMOC !!!

            www.asia.bim.net.pl

           

   

       Podarujmy Asi życie !!!

 Joasia Zwiercan ma 13  lat,  mieszka  w  Kościerzynie.

         Jeszcze niedawno  sama  pomagała  potrzebującym.   W  przeddzień

wykrycia   choroby   zbierała   środki   na    “Pomoc  dzieciom  z  Afryki”,

sama inicjowała i zbierała pieniądze  dla “Schroniska dla zwierząt”.

Teraz sama potrzebuje pomocy.

         Wykryto   u   Asi    rzadką   nowotworową  chorobę  krwi  -  “Zespół

Mielodysplastyczny  RAEB -t”.  Choroba  ta  charakteryzuje   się   między

innymi  tym, że czas jej trwania  liczy się jedynie w tygodniach.

        Jedyną szansą na wyleczenie jest natychmiastowy przeszczep szpiku

kostnego.

         Znalezienie  dawcy  jest  procedurą trudną i czasochłonną ponieważ

przeszczep jest możliwy jedynie wtedy gdy znajdziemy dawcę, który posia-

da szpik zgodny z biorcą a taka zgodność  występuje w stosunku 1:25000.

        Koszt przebadania  potencjalnego dawcy  wynosi 1200 zł. co  w  zna-

cznym stopniu ogranicza krąg poszukiwań (w Polsce jest zarejestrowanych jedynie ok. 20000 potencjalnych dawców)

        W przypadku tej choroby najistotniejszy jest czas i  środki  finansowe

jakie można przeznaczyć na badania dawców.

        Jedynie  szybkie  przebadanie  jak  największej  liczby  potencjalnych

dawców daje szansę na uratowanie życia Asi.

 

Za każdą złotówkę, która zwiększy szansę  Asi, Serdecznie Dziękujemy.

 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto :  Kaszubska Fundacja

                                                           „Podaruj Dzieciom Nowe Życie”

                                             83-400 Kościerzyna, ul. Skłodowskiej 19

                             PKO BP SA O/Kościerzyna 10201879-99293-270-1

Kontakt z rodzicami: 0-501 299-757

Fundacja (058) 686-65-95, 686-85-11, fax (058) 680-15-15