Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

I-sza WYSTAWA PRASY POLONIJNEJ

 

Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś

[huge_it_gallery id=”6″]

W dniach 2 i 3 października 2004 w ośrodku „Stella Maris” w Stella Plage we Francji miała miejsce I WYSTAWA PRASY POLONIJNEJ „Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś”, której pomysłodawcą i organizatorem była Agata Kalinowska-Bouvy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE z Francji.

Na wystawie prezentowane były polonijne tytuły oficjalnej prasy, zarejestrowanej jako dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki a nawet roczniki oraz wszelkiego rodzaju biuletyny informacyjne wydawane w celach informacji wewnętrznej przez różne stowarzyszenia, związki i instytucje, ukazujące się w niskich nakładach, a także publikacje książkowe poświęcone tematyce prasowej.

Wystawa obejmowała 177 tytułów poloników pochodzących z 30 krajów reprezentujących wszystkie kontynenty.

Wystawa Prasa Polonijna w świecie wczoraj i dziś została zapowiedziana w ubiegłym roku podczas IV Salonu Książki Polonijnej w Brukseli, w ramach którego wystawiono ponad 50 tytułów.

W przyszłości będzie ona wystawą wędrowną. W chwili obecnej plany ekspozycji sięgają już roku 2006.

Dnia 15 października Wystawa zostanie zaprezentowana w salach Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli, przy ulicy Jourdan 80 o godzinie 20-tej, gdzie będzie stanowiła tło wieczoru autorskiego Jana Latusa, nowojorskiego dziennikarza i felietonisty.

Serwis informacyjny Stowarzyszenia APAJTE

Francja 12/10/04

NB.: zdjęcia można uzyskać pod adresem mail: apajte@tiscali.fr

 

LISTA PREZENTOWANYCH TYTUŁÓW

Anglia – ALTERNATYWY ● CZYN KATOLICKI WIADOMOŚCI PMK ● DZIENNIK POLSKI ● EXPRESS INFO ● EXPRESS POLISH ● GAZETA NIEDZIELNA ● GŁOS EMIGRACJI I KWARTALNIK KRESOWY ● ORZEŁ BIAŁY ● POD PRĄD ● PRACA I DOM ● SPADOCHRON ● TYDZIEŃ POLSKI ● TYGIEL ●

Australia – EXPRESS WIECZORNY ● KURIER ZACHODNI ●

Austria – BIULETYN VPI ● INFORMATOR POLONII ● JUPITER ● SAMI SWOI ● SAMO ŻYCIE ● ŻONGLER ●

Belgia – BIULETYN FOYE ● BIULETYN INFORMACYJNY LIEGE ● BIULETYN BYŁYCH KOMBATANTÓW ● CENTRUM POLSKIE ● CO NOWEGO ● GAZETKA ● INFO IMPULS ● KOMUNIKAT ● KOMUNIKAT – ZWIĄZEK KÓŁ 1 DYWIZJI PANCERNEJ ● LISTY Z DALEKA ● NASZ DOM ● NASZA WSPÓLNOTA ● NEWS ● POD WŁOS ● SYNTEZY ● WOLNE SŁOWO ●

Białoruś – ECHA POLESIA ● GŁOS ZNAD NIEMNA ● MAGAZYN POLSKI ● POLSKIE SŁOWO Z BARANOWICZ ● SŁOWO OJCZYSTE ● SŁOWO ŻYCIA ●

Cypr – SPOD ZNAKU AFRODYTY ●

Czechy – GŁOS LUDU ● JUTRZENKA ● KURIER PRASKI ● OGNIWO ● ZAOLZIE ● ZWROT ●

Dania – INFORMATOR POLSKI ● KRONIKA ● ROCZNIK INSTYTUTU POLSKO-SKANDYNAWSKIEGO●

Egipt – POLONEZ ●

Francja – BIULETYN INFORMACYJNY APAJTE ● BIULETYN BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU ● BIULETYN INFORMACYJNY SITPF ● DROGA ● DZIEŃ DOBRY ● ECHO DE LA POLONITE ● GŁOS KATOLICKI ● JEDNODNIÓWKA ● KORESPONDENT PARYSKI ● KUPIEC I RZEMIEŚLNIK POLSKI WE FRANCJI ● LA POLOGNE ● MŁODE SERCE ● NOWY TYGODNIK ● OPIEKUN DZIATWY ● POLACY W ŚWIECIE ● POLSKA WIERNA ● POLSKIE PACHOLE ● PRZEWODNIK POLSKI ● ROCZNIK PAN ● SŁOWO BOŻE ● TECZKA ● W IMIĘ BOŻE ●

Holandia – SCENA POLSKA ●

Italia – BIULETYN ● BIULETYN FUNDACJA JANA PAWŁA II ● BIULETYN POLONII WŁOSKIEJ ● DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICA ● KRONIKA RZYMSKA ● L’OSSERVATORE ROMANO ● QUO VADIS ● RYCERZ NIEPOKALANEJ ●

Japonia – GAZETA KLUBU POLSKIEGO W JAPONII ●

Jugosławia – SŁOWO YU POLONII ●

Kanada – LIST OCENAICZNY ● MIXER ● PANORAMA ● POSTAWY ● TAKIE ŻYCIE ●

Litwa – KURIER WILEŃSKI ● MAGAZYN WILEŃSKI ● NASZ CZAS /NASZA GAZETA ● SPOTKANIA ● TYGODNIK WILEŃSZCZYZNY ● ZNAD WILII ●

Luksemburg – GAZETKA ZWIĄZKU POLAKÓW W LUKSEMBURGU ●

Łotwa – POLAK NA ŁOTWIE ●

Mołdawia – JUTRZENKA ●

Niemcy – ANGORA ● BIULETYN BAWARSKI ● DIALOG ● GAZETKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNEGO I ZJEDNOCZENIA POLAKÓW W BERLINIE ● GŁOS POLSKI ● GŁOS SZKOŁY ● KURIER ● KURIER BERLIŃSKI ● NASZE SŁOWO ● PŁOMIEŃ JEDNOŚCI ● RAZEM ● SAMO ŻYCIE ● TWOJA GAZETA ● WIR ● ZARYS ●

Norwegia – KRONIKA ●

Polska – CZAS POLONII ● FORUM POLONIJNE ● GŁOS AKADEMII ● LES ECHOS DE LA POLOGNE ● NASZA POLSKA ● POD WIATR ● POZNAJ SWÓJ KRAJ ● PRO POLONIA ● ROTA ● SCIENCE SOCIETY PAN ● WSPÓLNOTA POLSKA ●

Południowa Afryka – KOMUNIKAT ●

Rosja – DOM POLSKI ● GAZETA PETERSBURSKA ● NASZ KRAJ ● RODACY ●

Rumunia – POLONUS ●

Słowacja – MONITOR POLONIJNY ●

Szwajcaria – ANNALES PADEREWSKI ● NASZA GAZETKA ● STOWARZYSZENIE ● WIADOMOŚCI ●

Szwecja – GONIEC KATOLICKI ● RELACJE ●

Ukraina – BIULETYN FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE ● DZIENNIK KIJOWSKI ● GAZETA LWOWSKA ● GŁOS NAUCZYCIELA ● HARCERZ KRESÓW ● KRYNICA ● LWOWSKIE SPOTKANIA ● MOZAIKA BERDYCZOWSKA ● POLACY DONBASU ● POLONIA CHARKOWA ● WOŁANIE Z WOŁYNIA ● ZAMKOWA GORA ●

USA – ALFA ● AURA ● CHICAGO FORUM ● DZIENNIK ZWIĄZKOWY ● EXPRESS ● GŁOS NAUCZYCIELA ● GWIAZDA POLARNA ● MONITOR ● NARÓD POLSKI ● NASZE WIADOMOŚCI ● NOWY DZIENNIK ● POLISH AMERICAN JOURNAL ● POLISH NEWS ● POLONIA KALIFORNIJSKA ● POSŁANIEC MATKI BOSKIEJ SALEZJAŃSKIEJ ● POSŁANIEC SERCA JEZUSA ● RÓŻE MARYI ● TERAZ ● THE SUMMIT TIMES ● WETERAN ● ZDROWIE URODA I ŻYCIE ● ZGODA ●

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od września 1939 roku. Oprac. Jan Kowalik, Lublin 1988, KUL;

Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989. Redakcja i oprac. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001, Uniwersytet Opolski;

Niemieckie polonica prasowe. Pod red. Marii Kalczyńskiej i Leonarda Paszka. Opole 2004, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego;

Podręczny spis gazet polskich wydawanych na Wschodzie w latach 1989-2000. Warszawa 2000, Fundacja „Pomocy Polakom na Wschodzie”;

Andrzej Paczkowski, Prasa i społeczność polska we Francji 1920-1940. Warszawa 1979, PAN;

Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Gorzów Wielkopolski 2003, Akademia Wychowania Fizycznego;

Z dziejów prasy polskiej na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności). Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski 2002, Akademia Wychowania Fizycznego.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski