Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

„POLACY WE FRANCJI. HISTORIA I WSPÓLCZESNOŚĆ”

ORAZ

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO CENTRUM POLONII W VAUDRICOURT

[huge_it_gallery id=”5″]

Po Londynie, Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Krakowie, Brukseli i Watykanie w dniach 2-3 października 2004 r. pod patronatem ministra kultury RP Waldemara Dąbrowskiego w nadmorskiej francuskiej miejscowości Stella-Plage oraz w miejscowości Vaudricourt odbyło się kolejne VIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej zorganizowane jak co roku przez Instytut Badań Biograficznych w Vaudricourt (kierowany przez Agatę i Zbigniewa Judyckich) i Akademię Świętokrzyską w Kielcach. Sympozjum poświęcono losom Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjącym we Francji oraz ich wpływowi na rozwój nauki, kultury i cywilizacji francuskiej na przestrzeni stuleci. Współorganizatorami i sponsorami konferencji byli: Village de Vacances „Stella Maris » w Stella-Plage, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie, Firma Gold Drop z Limanowej, Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, Firma „Balt” z Montmorency oraz Delegatura Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji

 

W skład Komitetu Honorowego Sympozjum weszli: Antoni Bartkiewicz, dyrektor TV Polonia; Hervé Barras, burmistrz Vaudricourt; JE Iwo Byczewski, ambasador RP w Belgii; Michel Dagbert, radny Rady Departamentu Pas-de-Calais; Léonce Deprez, burmistrz Le Touquet, poseł do Zgromadzenia Narodowego; o. Jan Domański, superior Delegatury Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN we Francji, Belgii i Luksemburgu; René Ducourant, wybitny francuski artysta malarz; Dominique Dupilet, przewodniczący Rady Departamentu Pas-de-Calais; Jan Dworak, prezes Zarządu Telewizji Polskiej; Stanisław Gągała, prezes Gold drop w Limanowej; prof. dr Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; Serge Janquin, poseł, wiceprezes Grupy Przyjażni Francusko-Polskiej przy Zgromadzeniu Narodowym; Piotr Jasiński, dyrektor PLL LOT w Paryżu; ks. infułat Stanisław Jeż, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji; o. dr Teodor Jochem, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN; JE Eugeniusz Juretzko OMI, biskup Yokadouma (Kamereun); Walter Kahn, burmistrz Cucq; JE Stanisław Komorowski, ambasador RP w Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii; Jean-Marie Krajewski, wiceprzewodniczący Rady Departamentu Pas-de-Calais; Robert Korzeniowski, mistrz olimpijski i mistrz świata w chodzie sportowym; gen. bryg. Julian Maj, dyrektor Agencji Standaryzacyjnej NATO w Brukseli; JM prof. dr hab. Adam Massalski, rektor Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; Jacques Mellick, b. minister, burmistrz Béthune; JE Jan Michałowski, ambasador RP w Królestwie Niderlandów; o. Grzegorz Napierała, superior, Instytut św. Kazimierza w Vaudricourt; prof. dr Mieczysław Paszkiewicz, dziekan Wydz. Humanistycznego PUNO w Londynie; Jean François Rappin, burmistrz Merlimont, radny Rady Regionu Nord i Pas-de-Calais ; prof. dr hab. Henryk Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski; JE Janusz Rydzkowski, ambasador RP w Portugalii; prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; JM prof. dr hab. Michał Śliwa, rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie; JE Jan Tombiński, ambasador RP we Francji; Jacques Villedary, burmistrz Noeux-les-Mines, radny Rady Regionu Nord i Pas-de-Calais; JE abp Szczepan Wesoły, Watykan; JM prof. dr hab. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Wiesław Żółtowski, kanclerz Chicago Business Centre Club, USA

W sobotę 2 października w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego „Stella Maris” red. Agata Judycka i Walter Khan, burmistrz Cucq powitali uczestników spotkania. W przedpołudniowej sesji prowadzonej w języku francuskim pod przewodnictwem red. A. Judyckiej, wygłosili referaty: red. Henri Dudziński, dyrektor dziennika „La Voix du Nord” (Polacy w Nord i Pas-de-Calais); Edward Papalski, b. wiceburmistrz Hesdigneul-lez-Béthune (Jean-Marie Krajewski, francuski polityk polskiego pochodzenia); dr Adam Gałkowski z Uniwersytetu Warszawskiego (Senator Ludwik Wołowski, prezes Akademii Francuskiej, twórca Crédit Foncier de France), red. Alicja Zawadzka z Paryża (Florian Trawiński – zbawca Luwru). Poranną sesję podsumował Jean-Marie Krajewski, wiceprzewodniczący Rady Departamentu Pas-de-Calais.

W sesji popołudniowej, prowadzonej w języku polskim, której przewodniczyła prof. Elżbieta Trela-Mazur z Uniwersytetu w Opolu, głos zabrali: prof. Regina Renz z Akademii Świętokrzyskiej (Drogi karier naukowych wybitnych Polek we Francji w XIX i XX wieku); dr med. Jerzy Krzewicki z Kielc (Doktor Józef Babiński, lekarz, praktyk, naukowiec); dr Maria Kalczyńska z Opola (Aleksander Chodźko, polski uczony we Francji – wspólny referat z prof. Danutą Sieradzką); prof. Edward Olszewski z UMCS w Lublinie (Polacy we francuskim ruchu oporu w okresie II wojny światowej); prof. Jadwiga Muszyńska z Akademii Świętokrzyskiej (Generał Wojciech Jakubowski w wojskowej i dyplomatycznej służbie francuskiej); prof. Jan Sienkiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Paryski okres twórczości malarskiej Wandy Chełmońskiej); prof. Michał Śliwa, rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Józefa Joteyko, pierwsza kobieta-profesor w Collège de France); prof. Henryk Żaliński, prorektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Ludwik Nabielak, polski belwederczyk i literat, francuski inżynier) oraz Anna Krzos, która streściła referat nieobecnego na sesji prof. Wojciecha Podgórskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (Zygmunt Nowak, kawaler Legii Honorowej). Podsumowania sympozjum dokonał prof. Kazimierz Dopierała z Poznania podkreślając, ze organizowane od 8 lat konferencje mają duże znaczenie dla polskiej biografistyki.

 

Obradom towarzyszyła publikacja książkowa Les Polonais en France/Polacy we Francji, w której zamieszczono teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów oraz streszczeń w języku francuskim. Obszerną część publikacji zajmuje słownik biograficzny autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich, którzy ukazali w nim życiorysy ok. 400 sylwetek Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających obecnie we Francji.

 

Po zakończeniu obrad uczestnicy sympozjum wzięli udział w uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Joanny d’Arc w Le Touquet, koncelebrowanej przez polskich księży i zakonników z różnych krajów Europy, z udziałem chóru „Millenium” z Marles-Calonne-Auchel pod dyrekcją Edwarda Papalskiego i francuskiej znanej piosenkarki polskiego pochodzenia Lucy Adam. Część wygłoszonej homilii poświęcona została pamięci prof. Mieczysława Paszkiewicza (zmarł w sierpniu 2004 r.w Londynie), pisarza poety, wspaniałego i lubianego pedagoga, profesora oraz wieloletniego dziekana Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyżnie, człowieka wielkiego serca i głębokiej kultury, którego całe życie cechowała bezinteresowna życzliwość, lojalność i szacunek wobec ludzi. Jemu też dedykowana została publikacja z materiałami sympozjalnymi.

 

W drugim dniu spotkania uczestnicy udali się do miejscowości Vaudricourt, gdzie organizowane jest przez Instytut Badań Biograficznych Europejskie Centrum Polonijne. W trakcie przejazdu piloci autokarów (Edward Papalski i Adam Gałkowski) zapoznali gości z krótką historią emigracji polskiej w departamentach Nord i Pas-de-Calais oraz z projektem utworzenia Centrum.

 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej stało się niezbędne utworzenie w sąsiedztwie ośrodków politycznych, biznesowych i kulturalnych Unii (Londyn, Paryż, Bruksela, Haga) ośrodka promującego Polskę i Polonię w Europie. Dlatego powstał projekt powołania i prowadzenia Europejskiego Centrum Polonijnego w Vaudricourt, którego zakres działalności będzie miał charakter międzynarodowy, krajowy i lokalny. Głównymi celami Centrum będzie podtrzymywanie tożsamości narodowej Polonii, rozwijanie kontaktów między Polakami mieszkającymi za granicą i w kraju oraz integrowanie środowisk polonijnych. Lokalizacja i istniejąca obecnie baza ma wszelkie warunki do powołanie takiego Centrum, które po pozyskaniu odpowiednich środków finansowych na modernizację i remonty będzie spełniało założenia programowe.

 

Miejscowość Vaudricourt położona jest w północno-zachodniej Francji (departament Pas-de-Calais) w odległości 1-1,5 godziny drogi TGV od centrów politycznych i kulturalnych Unii Europejskiej (Paryż, Londyn, Bruksela, Haga) oraz przy autostradzie: 40 km od Lille, 4 km od Béthune (stacja TGV). Posesja położona jest w kompleksie historycznej zabudowy objętej ochroną zabytków. W okręgu gdzie zlokalizowane będzie Centrum mieszka obecnie ok. 500.000 Polaków i osób polskiego pochodzenia.

 

Istniejąca baza to:=> pałac (Château d’Halloy) – (powierzchnia użytkowa 900 m2, 5 kondygnacji); => internat – baza noclegowa (powierzchnia użytkowa 1500 m2, 3 kondygnacje, 50-60 miejsc noclegowych, sale wykładowe) do modernizacji; => hala widowiskowo-konferencyjna ze sceną i zapleczem (pow. użytkowa 777 m2, 1 kondygnacja) – do remontu; 5 pomieszczeń pod halą widowiskową z przeznaczeniem na działalność klubową i sportową (pow. użytkowa 150 m2); => wolnostojący budynek (powierzchnia użytkowa 102.m2, 1 kondygnacja) – do modernizacji; l biblioteka; => urządzenia sportowe: 2 boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki (oraz powierzchnia umożliwiająca budowę kortu tenisowego i basenu); => parking i garaże; => własne ujęcie wody; => działka o powierzchni 22 ha otoczona kamiennym murem, z czego ok. 70% stanowi obszar parku z atrakcyjnym drzewostanem (strefa zielona). Wewnętrzne drogi dojazdowe do poszczególnych budynków pokryte nawierzchnią asfaltową.

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi zakres działalności Centrum to: sympozja, konferencje i spotkania naukowe; szkolenia i kursy (językowe, specjalistyczno-zawodowe); imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym (m.in. koncerty muzyki polskiej, wieczory artystyczne); imprezy sportowe; wystawy; plenery malarsko-rzeźbiarskie; prowadzenie archiwum osobowego Polonii europejskiej; prowadzenie stałej „Galerii Pałacowej” malarstwa i rzeźby polonijnej; udostępnianie pomieszczeń polonijnym organizacjom i stowarzyszeniom z całej Europy (np. na spotkania, zjazdy, kolonie i obozy dla dzieci); działalność promująca poszczególne regiony Polski w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej; działalność zapewniająca aktywność i rozwój młodego pokolenia Polonii; działalność integracyjna i promująca Unię Europejską; działalność wydawnicza; prowadzenie stałej strony internetowej informującej na bieżąco o działalności Centrum.

 

W listopadzie 2003 r. w celu sondażowym rozesłano informację do Polski i polonijnych instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń w Europie. W przeciągu zaledwie kilku miesięcy poparcie utworzenia Centrum i chęć stałej współpracy zadeklarowało ponad 1500 osób indywidualnych (w tym także osoby spoza Europy) oraz 54 organizacje i instytucje. Utwierdziło to pomysłodawców w przekonaniu o celowości utworzenia Europejskiego Centrum Polonijnego i daje nadzieję na pozyskanie środków finansowych na realizację tego projektu.

 

Dzięki pomocy finansowej osób prywatnych i instytucji utworzono już stałą Galerię Malarstwa oraz Rzeźby Polskiej i Polonijnej, która zlokalizowana została na parterze pałacu d’Halloy, tworząc tematyczną kolekcję malarsko-reźbiarską pt. Koń w malarstwie i rzeźbie Polaków. Jest to pierwszy obiekt powstającego Centrum, w którego otwarciu wzięli udział uczestnicy tegorocznego sympozjum. W Galerii zaprezentowano prace z prywatnych zbiorów Państwa Judyckich oraz obrazy i rzeźby ofiarowane specjalnie dla nowo tworzonej kolekcji. Są to dzieła takich artystów jak: Ewa Błaszak de Julis (Włochy), Stanisław Bodes (Polska), Joanna Borowicz (Polska), Joanna Brzescinska-Riccio (Włochy), Jerzy Duda-Gracz (Polska), Maria Elsner Michalski (Francja), Alfred Halasa (Kanada), Andrzej Heidrich (Polska), Wojtek Hoeft (Niemcy), Andrzej Inglot (Francja), Ewa Jablonski (Austria), Alexander Jagelowitz (Niemcy), Andrzej Janczewski (Australia), Andrzej Jeziorkowski (Polska), Paweł Jocz (Francja), Jolanta Kalopsidiotis (Cypr), Stanisław Kaplewski (Litwa), Halina Karska (Anglia), Krzysztof Kasinski (Francja), Tomek Kawiak (Francja), Ryszard Konikowski (Australia), Zygmunt Kowalski (Argentyna), Jan Krajewski (Polska), Anna Kropiowska (Francja), Czesław Krzos (Polska), Andrzej Kubat (Kanada), Marek Kubski (Austria), Tadeusz Kurek (Polska), Mariola Kwasek de Villarreal (Ekwador), Jerzy Kwiatkowski (Polska), Markus Lange-Czechowicz (Niemcy), Barbara Leonowicz-Babiak (Niemcy), Barbara Licha (Australia), Władysław Ławrynowicz (Litwa), Artur Majka (Francja), Lilia Miłto (Litwa), Zofia Mosiadz (Francja), Anne Naglik (Francja), Rozalia Nowak (Polska), Ludwika Ogorzelec (Francja), Jerzy Ozga (Polska), Zofia Panasiuk (Francja), Michał Parazyski (Szwecja), Leon Piesowocki (Francja), Andrzej Radomski (Polska), Elena Rewucka (Mołdawia), Bohdan Samulski (Belgia), Henryk Sikora (Polska), Marlena Szymczyk (Polska), Jan Sikora (Holandia), Grzegorz Soberski (Francja), Andrzej Strumiłło (Polska), Józef Szajna (Polska), Tadeusz Tchórz (Polska), Joanna Troikowicz (Szwecja), Janusz Tyrpak (Dania),Witold Urbanowicz (Francja), Elżbieta Wierzbicka (Francja), Leszek Wisniewski (Austria), Agnieszka Wrona (Polska).

 

W nowo otwartej galerii oprócz stałej „końskiej” ekspozycji (96 obrazów) odbyły się podczas jej otwarcia dwa wernisaże. Wernisaż rzeźbiarski Jerzego Tepera z Warszawy pt. „Defensores Poloniae”. Wystawa, która swoim tytułem nawiązała do dawnego terminu z XVI wieku, określającego wybitnych obrońców Rzeczypospolitej, była w zamyśle autora próbą przeprowadzenia pewnej linii w dziejach Polski i postawy najwybitniejszych postaci wobec obrony Polski i polskości. Osadzone na marmurowych kostkach odlewy w brązie utrzymane w stylu realizmu klasycznego ukazały postacie: Jana III Sobieskiego, Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Kościuszkę, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę, Henryka Sienkiewicza, Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Władysława Andersa, Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Uzupełnieniem tej galerii osobistości były symboliczne rzeźby Powstania Warszawskiego i Katynia. Warto wspomnieć, że artysta-rzeźbiarz Jerzy Teper jest autorem pomnika ku czci polskich lotników w Rochefort.

Drugi wernisaż to wystawa barwnych i czarno białych rysunków architekta Bohdana Samulskiego z Belgii ukazująca historię jazdy polskiej na przestrzeni wieków oraz rysunki upamiętniające Kawalerię Pancerną gen. Stanisława Maczka.

 

W otwarciu Galerii, oprócz uczestników sympozjum, wzięli udział przedstawiciele miejscowej Polonii oraz władze francuskiej administracji lokalnej, m.in. burmistrz Vaudricourt Hervé Barras, który przywitał gości; b. minister i burmistrz Béthune Jacques Mellick czy Michel Dagbert, burmistrz Barlin i radny Rady Departamentu Pas-de-Calais, który w bardzo serdecznym przemówieniu przypomniał zasługi Polaków na ziemi francuskiej i obiecał wspierać finansowo z funduszy regionu powstające Centrum.

 

Pragnąc uhonorować osoby i instytucje, które przyczyniły się do utworzenia Galerii organizatorzy wręczyli symboliczne laski (zakończone głową konia), na których wygrawerowany został napis „Mecenas Galerii Château d’Halloy”. Tytuł mecenasa galerii przyznano: Teresie Kamieńskiej z Sosnowca, Wiesławowi Czapkowskiemu i Leopoldowi Płowieckiemu z Francji, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie i firmie Gold Drop z Limanowej.

 

Po zwiedzeniu Galerii i obiektów przyszłego Centrum uczestnicy sympozjum wrócili do Stella-Plage, gdzie od rana odbywał się międzynarodowy Salon Książki Polonijnej zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie. Podczas Salonu zaprezentowano ponad 250 tytułów książek. Oprócz licznego grona autorów, którzy dedykowali swoje publikacje zainteresowanym, wystąpiły ze swoimi najnowszymi publikacjami oficyny wydawnicze a wśród nich: Wydawnictwo „La Voix du Nord” z Lille, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej z Kielc, Wydawnictwo Concorde Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina, Wydawnictwo Casimir Le Grand z Paryża, Wydawnictwo Lodart z Łodzi oraz Księgarnia Polska z Lille. Salonowi książki towarzyszyła wystawa prasy polonijnej „Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś”, której pomysłodawcą i organizatorem była Agata Kalinowska-Bouvy. Na wystawie zaprezentowano polonijne tytuły zarówno prasy regularnej, zarejestrowanej jako dzienniki, tygodni, miesięczniki, kwartalniki a nawet roczniki, jak i wszelkiego rodzaju biuletyny informacyjne wydawane w celach komunikacji wewnętrznej różnych stowarzyszeń, związków i instytucji, które ukazują się w dość wąskim nakładzie. Ogółem 175 tytułów pochodzących z 30 krajów.

 

Inną imprezą towarzyszącą sympozjum był wernisaż prac malarskich         „Wokół stworzenia świata” Marleny Szymczyk z Łodzi.

 

Uroczyste zakończenie sympozjum odbyło się w sali recepcyjnej ratusza miasta Le Touquet, gdzie gości powitał serdecznie przyjaciel Polski, burmistrz Le Touquet i poseł do Zgromadzenia Narodowego Léonce Deprez. W imieniu organizatorów głos zabrali: red. Agata Judycka z Instytutu Badań Biograficznych w Vaudricourt, prof. Władysław Szostak, prorektor Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz prof. Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Następnie sekretarz Kapituły Medalu Honorowego „Polonia Semper Fidelis” prof. Zbigniew Judycki poinformował zebranych o przyznaniu tegorocznych wyróżnień. Medal ten ustanowiony został przed ośmiu laty przez Senat RP i jest wręczany co roku osobom, instytucjom i stowarzyszeniom przyczyniającym się do rozwoju biografistyki polonijnej. W skład stałych członków Kapituły wchodzą: Ministr Kultury RP; Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; Przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO; Redaktor Naczelny Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk; Redaktor Naczelny Ilustrowanego Słownika Polonii Świata, Prezes Stowarzyszenia « Wspólnota Polska »; Dyrektor Instytutu Badań Biograficznych, Prezes Fundacji Rozwoju Biografistyki Polonijnej w Warszawie.

 

Medal Honorowy „Polonia Semper Fidelis” Anno Domini 2004 otrzymali z rąk członka Kapituły prof. Wojciecha Falkowskiego: Delegatura Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, minister Jerzy Drożdż [były konsul generalny RP w Lille, a następnie w Brukseli, obecnie zastępca kierownika Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli], dr Adam Gałkowski [były wieloletni pracownik Stacji Naukowej PAN w Paryżu a obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego], inż. Andrzej Gołyga [dyrektor naczelny i prezes zarządu fabryki Philips Consumer Electronics Industries Poland Ltd w Kwidzyniu], Leszek Wiśniewski [artysta malarz i grafik z Austrii].

 

Z kolei Agata Kalinowska-Bouvy, prezes Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie wręczyła statuetkę Honorowej Nagrody „Lutecja’2004” przyznaną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za nieocenioną i wspaniałą działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym i chorym dzieciom.

 

Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie księgi Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość, dedykowanej prof. Tadeuszowi Wyrwie, politologowi, naukowcowi i pisarzowi zamieszkałemu od lat we Francji. Księgę w imieniu Komitetu Redakcyjnego przekazał prof. Wiesław Hładkiewicz z Zielonej Góry.

 

Następnie wystąpiła z koncertem krakowska piosenkarka Maria Lamers, a podczas bankietu kończącego sympozjum przygrywała Kapela Góralska.

 

Ogółem w sympozjum i imprezach towarzyszących uczestniczyło ok. 600 osób, m.in. przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego (m.in. Wanda Krystyna Kalińska, konsul generalny RP w Lille); przedstawiciele francuskich władz państwowych i regionalnych; duchowieństwo, naukowcy z ośrodków akademickich: Austrii, Belgii, Francji, Danii, Niemiec, Szwajcarii, USA, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Rzeszów, Warszawa); przedstawiciele armii polskiej i francuskiej (m.in. gen. bryg. Julian Maj z NATO), oficerowie francuskiej i polskiej policji; francuscy, polscy i polonijni dziennikarze; oraz zaproszeni goście z różnych ośrodków polonijnych w Europie.

 

Informacje i sprawozdania z sympozjum oraz z otwarcia galerii ukazały się w kilkunastu wydaniach gazet i czasopism francuskich, głównie w prasie departamentu Nord i Pas-de-Calais.

 

Spotkaniu towarzyszyła ekipa TV Polonia kierowana przez red. Leszka Plattę, Kapela Góralska z Zakopanego oraz grupa Górali w tradycyjnych strojach, którzy bardzo czynnie włączyli się do organizacji tego wyjątkowo udanego spotkania.

 

Szkoda, że ta naukowo-kulturalna impreza, propagująca wkład Polaków i osób polskiego pochodzenia w cywilizację francuską na przestrzeni wieków, nie została włączona do programu obchodów Roku Polskiego we Francji „Nova Polska”. Mimo iż propozycja i szczegółowy scenariusz został w terminie wysłany do głównego koordynatora, którym jest Instytut im. A. Mickiewicza w Warszawie, nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

 

Organizatorzy tegorocznego spotkania już zapowiedzieli kolejne IX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej pt. „Górale polscy w świecie”, które odbędzie się w dniach 9-12 września 2005 roku w Zakopanem. Wszystkich zainteresowanych tym niewątpliwie oryginalnym i ciekawym tematem odsyłamy po szczegółowe informacje do głównego organizatora:

Institut de Recherches Biographiques – 103, Chemin de l’Eglise, 62131 Vaudricourt ;

tel. [00 33] 3 21 26 10 46 ; e-mail : irb.judycki@libertysurf.fr

 

M.R. [Paryż]

 

KOMUNIKAT PRASOWY  otrzymany od pp. Agaty i Zbigniewa Judyckich

 

REPORTAŻ Z SYMPOZJUM BĘDZIE EMITOWANY PRZEZ „TV POLONIA” W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2004 r. O GODZ. 21,30 ORAZ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2004 r. O GODZ. 14,00.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski