Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

2 kwietnia minęła 8 rocznica śmierci naszego Jana Pawła II Wielkiego. A w międzyczasie – po abdykacji papieża Benedykta XVI, mamy nowego Pasterza na stolicy Piotrowej – Franciszka I pochodzącego z Argentyny. Ten pontyfikat wydaje się iść w kierunku Kościoła posługi i miłosierdzia, Kościoła pokory i skromności, Kościoła ludu… Prezydent RP Bronisław Komorowski przekazał Krzyż […]

Profesjonalne poszukiwanie wroga

Efekty działalności sprawujących władzę są widoczne w wielu dziedzinach. Na przy­kład, część z uprzednio zaplanowanych autostrad w ogóle nie powstała, a niektóre za­raz po uroczystym oddaniu poddano remontom. Bezrobocie wzrosło w grudniu ubiegłego roku do 13,3%, czyli ponad 2 miliony osób było bez pracy. Statystkę ratuje kolejna fala emigracji, przeważnie ludzi młodych. W 2011 roku zieloną […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski