Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Jest jakaś koszmarna symbolika w wydarze­niach ostatnich tygodni. Wpierw Rosjanie organizują olimpiadę w Soczi, na której zdo­bywamy 6 medali – w tym 4 złote (Kowal­czyk, Bródka i dwa Stoch – po 42 latach w skokach), a zaraz po niej – wbrew konwen­cjom międzynarodowym – próbują siłowo zawładnąć ukraińskim Krymem. I czy tylko Krymem? Zaczęło się […]

Historia Towarzystwa Polskiego w Zurychu

Po stłumieniu powstania styczniowego nowa fala emigracji polskiej (w sile ponad 1000 osób) przekroczyła granice Szwajcarii. Znaczna grupa tych uchodźców polskich osia­dła w samym Zurychu lub w kantonie zuryskim. Na ten okres (20. listopada 1864) przypada założenie zalążków TPZ ochrzczonego wówczas mianem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy dla kantonu Zurych. Ustawę o zawiązaniu tego Towarzystwa podpisali m. […]

Powabny mit, czyli kłamliwa historyjka

Na oficjalnej stronie prezydenta B. Komorowskiego znajdujemy ciekawą informację. W tym roku – zgodnie z jego zachętą i wolą – Polacy powinni radośnie obchodzić Święto Wolności. Jego oficjalne obchody mają mieć miejsce 4 czerwca w Warszawie, bo to wówczas przypada 25. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r. Możemy się również dowiedzieć, że „wówczas Polacy w […]

Zbigniewa Romaszewskiego związki z Podkarpaciem

Współpracę z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi działacze podziemnej „Solidarności”ówczesnego Podkarpacia nawiązali w początkach lat osiemdziesiątych. Dużą rolę odegrała tutaj Danuta Jadczak, pochodząca z Jasła bliska współpracownica państwa Romaszewskich, działająca wspólnie z nimi w Zespole Radia „Solidarność”, razem z nimi i kilku innymi osobami oskarżona i skazana w procesie przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w 1983 […]

Gdy opuszczają nas Niezastąpieni – Zbigniew Romaszewski – Godność – Odwaga – Pokora

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem” – pisał Adam Mickiewicz w „Żeglarzu”. Żadne słowa bardziej nie pasują do drogi życia Zbigniewa Romaszewskiego. Cenił sobie niezależność i szanował ją u innych. Nie pragnę powtarzać życiorysu jednego z naj­bardziej niezłomnych opozycjonistów PRL-u, bo znajduje się na setkach stron w internecie. Rów­nież i NG (263/2009) przedstawiła dro­gę tej heroicznej […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski