Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Kiedy 15 stycznia br. Prezydent Szwajcars­kiego Banku Centralnego Thomas Jordan ogłosił, że SNB rezygnuje z utrzymywania paryte­tu dotyczącego kursu franka i zrzuca chomą­to euro na poziomie 1,2 franka wpro­wadza­jąc za to negatywne stopy procentowe -0,75%, czyli ujemne oprocentowanie depo­zytów, światowa finansjera przeżyła trzęsie­nie ziemi – wirtualne oczywiście. Jakim oto prawem Szwajcarzy zamiast jak dotąd do­drukowywać […]

Nowa sala Fundacji AHP

„Wielkie słowa w istocie swej są czcze i próżne. Wielkimi są tylko czyny” Stefan Żeromski 14.11.14 roku – to wymowna data szczególnego wydarzenia. Tego wieczoru ożył we Fryburgu duch polskości. Po miesiącach żmudnych prac remontowych, przy któ­rych pomagało wielu przyjaciół Fundacji, oddano do użytku nowe, prawie stu pięćdziesięciometrowe pomieszczenie, poświęcone kręgowi paryskiego czasopisma Kultura. Stałymi […]

Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu

Fundacja Archiwum Helveto-Poloni­cum powstała w 1997 roku we Fryburgu z inicjatywy Ludwiki i Jacka Syg­narskich w celu zabezpieczenia bogatych, zbieranych przez lata zbiorów książkowych, prasowych, multimedialnych oraz różnych pamiątek, fotografii i dokumentów. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i zajmuje się zbieraniem, konserwacją, katalogowaniem, udostępnianiem i upowszechnianiem dokumentów i świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. Organizuje również […]

Szwajcarskie wspomnienia Henryka Ciecierskiego

W 2013 r. wydane zostały pamiętniki Henryka Ciecierskiego (1864 -1933) ziemianina podlaskiego, podróżnika, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej (Henryk Ciecierski, Pamiętniki. Wydawnictwo Arcana, Kraków 2013). Jest to żywy, dowcipny, utrzymany w jowialnym to­nie, budzącym reminiscencje pa­miętników Paska zapis minionego świata z prze­łomu XIX wieku do lat 30-tych XX wieku. Henryk Ciecierski zaczął spi­sywać swoje wspomnienia ok. […]

Niebezpieczne wirusy

Od wielu lat krążą w kraju przedziwne typy wirusów. Zdają się być prawie niewidzialne, a nawet przesączone przez filtry zachowują swoją żywotność. Wywołują coś na kształt chorób zakaźnych, atakujących dotkliwie tkankę społeczną. Wśród wielu groźnych pozwolę sobie na wymienienie tylko kilku. 1. Wirus nonsanitas (łac. non – nie i sanitas – zdrowie). Nie można oprzeć […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski