Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników słów kilka…

W Teatrze Powszechnym w stolicy spektakl na pod­stawie „Klątwy” Wyspiańskiego. Ra­niący podstawo­we uczucia religijne, profanu­jący postać naszego wielkiego papieża Ja­na Pawła II. Zawsze bulwersu­je, gdy ściekowis­ka powstają za pieniądze podatni­ka, bo poza smrodem nie przynoszą niczego nowe­go. Ja zastanawiam się, gdzie się podziało Po­kole­nie JP2? Znikło? Wymarło nagle jak di­nozaury przed tysiącami lat? A może […]

Zawężony obraz świata

Problem tzw. „dezubekizacji” wywołuje ciągle emocje. Jak można wnioskować celem Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. było wprowadzenie sprawiedliwości. I nikt w obozie rządzących tego nie neguje. Mówił o tym J. Zieliński (wiceszef MSWiA): „Najważniejsza jest sprawiedliwość, aby po ćwierćwieczu niepodległej Polski zabrać wreszcie te świadczenia, które są przywilejami dla oprawców nas wszystkich, Polaków, […]

Silva rerum – fragmenty

W pewnym wieku pamięć już może zawo­dzić. Stąd te drobne zapiski, robione na gorą­co. Aby nie zanudzać wstępem przystąpię do rze­czy. Nie przypominam sobie, aby za rządów Plat­formy Obywatelskiej istniał problem smogu i brano go na poważnie. Co najwyżej, przebą­kiwano o nim nieśmiało, ale zaraz zapa­dała grobowa cisza. Tymczasem od samego po­czątku tego roku, troskliwe […]

ROK KOŚCIUSZKI – POCZTOWO

W związku z międzynarodowymi obchodami 200. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki w wyniku podjętych uchwał przez ONZ – UNESCO w dniu 02.11.2015 r. oraz Sejm RP w dniu 22.06.2016 r. i Senat RP w dniu 04.11.2016 r., ustanawiającymi 2017 r. jako jubileuszowy Rok Tadeusza Kościuszki został wydany znaczek opłaty pocztowej przez Pocztę Polską S.A. Znaczek […]

Rycerz odrodzonej Polski

Otwarłeś bohaterską, Naczelniku, bronią Księgę wolności Polskiego Narodu. I Naród, walcząc, wpisał sławę Twoją na kartach dziejów wolności pochodu. I Naród Polski odżył Twym Imieniem, i żył jego tchnieniem, nadzieją przyszłości, choć krwawą ofiarą pokoleń, cierpieniem, znaczona była Jego droga do wolności. Ty byłeś stale na ustach i w sercu, tych co Ojczyźnie wierni aż […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski