Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Kiedy w piątek 8 kwietnia 2005 r., w Rzymie, sześć dni po śmierci Jana Pawła II, ponad 4 miliony ludzi żegnało naszego Wielkiego pa­pieża i kiedy zaczęto skandować „Santo Su­bito” (Święty natychmiast), nie miałem wąt­pliwości, że doczekam kanonizacji 11–tego papieża w historii kościoła katolickiego. Po wyniesieniu na ołtarze papieży – Viktora III (Pontyfikat 1086-1087), Urbana […]

TRZEBA ŻYĆ DLA POLSKI

Anna Pietraszek i Jan Konopka W tym duchu wezwania przybyła do nas z Warszawy Pani Anna Pietraszek, niezwykle zasłużona polska dziennikarka, reżyser-dokumentalistka i operatorka filmowa, wycho­wanka Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką-reżyserem szeregu filmów dokumentalnych poświęconych zwłaszcza tematyce narodowej. Za swą działalność została wielokrotnie odznaczona. Otrzymała m.in. Złoty Krzyż Za­sługi dla Kościoła i Narodu Polskiego, […]

Zapomniane zasady

Istnienie niepodległego i suwerennego Państwa Polskiego nigdy nie było, nie jest i nie będzie realnie oraz skutecznie zagwarantowane przez inne kraje, umowy międzynaro­dowe, czy układy wojskowe. Nie stanowi również jakiejś konieczności dziejowej, a czymś oczywistym może pozostawać dla naiwnych, niedouczonych lub źle życzących Polsce. Najważniejszym gwarantem niepodległego bytu musimy być my sami. A jed­nym z […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski