Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa świata w Ro­sji. Prawdziwa uczta dla miłośników tej dyscypliny. I w Polsce apetyty wzrosły podsycane dość skutecz­nie przez media. Życzę drużynie jak najlepiej, ale po tym co zaprezentowała w meczu towarzyskim z Chile, a jedno­cześnie pamiętając nasze kunktator­stwo na Mistrzo­stwach Europy, gdzie losowanie da­ło nam szansę na finał, to mam raczej […]

Filary Europy

Nasz kontynent jest polem ścierania się odmiennych cywilizacji, kultur narodowych i tra­dycji. Tak było od wieków. Problem tożsamości europejskiej nabrał szczególnego znacze­nia w ostatnich latach. Dlatego warto zwrócić uwagę na specyfikę zachodniej cywilizacji określaną również mianem łacińskiej. Składa się z trzech filarów. Pierwszym – w sensie chronologicznym – jest kultura grecka. To jej zawdzięczamy pojęcie […]

„Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”…

W kwietniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Polsko-Amery­kańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicz­nego (PAFERE) ukazała się książka autorstwa profesora Mirosława Matyi pod tytułem „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?„. Z tej okazji w portalu Polish Ex­press w Londynie, opublikowany zo­stał wywiad praso­wy z jej Autorem. Oto treść tego wywiadu: Redakcja: Panie Profesorze, na czym polega „demokratyczny fenomen” […]

Mienie bezspadkowe?

Stosunki polsko-żydowskie trudno pomijać milczeniem. To temat ciągle aktualny. O je­go istnieniu przypomniano po raz kolejny w kwietniu tego roku, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił JUST Act (ustawa Senatu nr 447). Na początku maja podpisał ją prezydent Donald Trump. W oparciu o nią rząd Stanów Zjednoczonych posiada pod­stawę prawną do wywierania nacisków na inne kraje, gdyby […]

Z DZIEJÓW WOLNOŚCI I NIEWOLI NARODU POLSKIEGO

(W Rocznicę Stulecia Odrodzenia Niepodległości: 1918-2018) Losy Narodu Polskiego wiodły szlakami zwycięstw i upadków. Od czasów powstania struktur państwowych, po dzień dzisiejszy upłynęło z górą 1050 lat. Okres ten obejmuje 880 lat niepodległości, reszta to lata niewoli Narodu lub jego uzależnienia od obcych państw. Spójrzmy bliżej na te sytuacje losowe Narodu Polskiego. Ostateczne ukształtowanie niezawisłej […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski