Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Oglądając w Polsce to awanturnictwo partyjniackie, to augiaszowe wymieszanie świata polityki, sfery sa­morządów i schizofreniczności mediów, które chyba naprawdę uwierzyły, że są czwartą władzą, mo­gło by się wydawać, że już nic nie jest w stanie zaszo­kować. A jednak. Na www.gdansk.pl – oficjalnym po­rtalu miasta uka­zała się informacja, że 1 września odbę­dzie się „»marsz życia«, czyli […]

Magiczny trójkąt

Demokracja oddolna w Polsce  Demokracja oddolna – do niedawna nieznane zjawisko w naszych warunkach politycznych – staje się w Polsce popularna. Kolejne ugrupowania polityczne, np. Kukiz15/ PSL, 1Polska czy Jedność Narodu wprowadziły do swoich programów przedwyborczych instrumenty oddolnego sterowania państwem. Czy politycy wiedzą, co w ogóle propagują i na jakich podstawach prawnych się opierają? I […]

Tęczowe chmury nad Polską

Ostatnie miesiące to kolejne odsłony pełzającej rewolucji. Niezmordowani obrońcy „równości” podjęli kolejne boje. Zapewne nie ostatnie. Najpierw pewna pani stworzyła dzieło (wielkość artystyczna Mony Lizy to przy nim kicz), czyli wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą tęczową. Plakaty i nalepki pojawiły się w Płocku wokół jed­nego z kościołów i na koszach na śmieci oraz przenośnych […]

W KRĘGU POLSKICH ROCZNIC

Bieżący rok 2019 obfituje w wiele rocznicowych wydarzeń związanych z życiem Kraju i Narodu. Są to wydarzenia z dalszej i bliższej przeszłości upamiętniające zdarzenia do odzyskania niepodległości, tragedie i cierpienia Narodu, odrodzenie Rzeczypospolitej i odzyskanie jej stanowiska na szczeblu międzynarodowym wśród innych państw su­werennych. W tym względzie wymieńmy tu „okrągłe” względnie „półokrągłe” rocznice, jak: 225-tą […]

TRZECIOMAJOWE OBCHODY W GENEWIE

3 Maja pozostaje stale w pamięci wszystkich Polaków, jako dzień uchwalenia pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej (1791 r.). Od tego pamiętnego w dziejach Ojczyzny wydarzenia mija dziś 228 lat. Po raz pierwszy było ono uroczyście obchodzone już w roku następnym po uchwaleniu Kon­stytucji (1792 r.). Ale niemal jednocześnie nastąpiła zbrojna agresja na Rzeczpospolitą ze strony carskiej Rosji. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski