Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Zapewne wielu Czytelników zada sobie pytanie, dla­czego życiorys Ignacego Jana Paderewskiego, wy­przedza relacje z polonijnych uroczystości 100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości… Powód jest jeden – Niepodległość wywalczył naród polski, setki tysięcy imiennych i bezimiennych bohaterów, ale ten naród miał nie tylko Józefa Piłsudskiego, nie tylko Romana Dmowskiego, ale miał także postać tyta­niczną, genialną i jednocześnie jakże […]

IGNACY JAN PADEREWSKI, rzecznik odrodzenia Polski (lata 1910 – 1918)

S ł o w o  w s t ę p n e „Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wiel­kiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego ży­cia”.  Takie było „credo“ Paderewskiego – patrioty. Wyznał je pu­blicznie zwracając się w Nowym Jorku […]

Uroczystości z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 r. w Bernie

Uroczystości w Bernie były jed­nocześnie upamiętnieniem set­nej rocznicy zawarcia rozejmu i zakończenia działań 1 wojny światowej stąd zorganizowane przez Ambasady Belgii, Francji i Polski. Rozpoczęły się o godz.10 uro­czystą Mszą Świętą w kościele św. Trójcy (Dreifaltigkeitskir­che), podczas której modlono się za ofiary cywilne i wojskowe wszystkich konfliktów zbroj­nych w historii ludzkości. Następnie Ambasador RP p. […]

Towarzystwo Polskie „ZGODA“ w Zurychu Polskie Listopadowe Święto 11.11.2018. Jubileusz Stulecie Odzyskania Niepodległości

W dni Świąt Narodowych – tym razem wyjątkowo w sobotę dnia 10. Listopada – jak już od lat z górą siedemdziesięciu – Towarzystwo Polskie „ZGODA” w Zurychu zorganizowało spotkanie okolicznościowe w dwóch miejscach, upamiętniających naszych słynnych Rodaków, których losy splotły się na tyle z Zurychem, by pozostawić tu niezatarte ślady. Te dwie lokalizacje przez długie […]

OBCHODY ROCZNICY STULECIA w GENEWIE

Pamięć o chwalebnych wydarzeniach z dziejów Polskiej Ojczyzny jest zawsze źródłem ożywienia świadomości narodowej. Dało się to odczuć w związku z obchodami przypadającego w tym roku Stulecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnienie historycznej data 11 listopada, z przed stu lat, przyciągnęło, niczym przysłowiowy magnes, myśli i uczucia Polaków zarówno w Kraju jak i na obczyźnie. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski