Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Minęła 70 rocznica jednej z największych tragedii ludzkości, gdy wiedza i nauka obró­ciła się na taką skalę przeciwko człowiekowi. 6 sierpnia 1945 r. Amerykanie zrzucili bom­bę ato­mową na Hi­roszimę. Wybuch pochło­nął od 70–90 tysię­cy mieszkańców. Z 76 tys. bu­dynków, 70 tys. zostało zburzonych lub usz­kodzonych. Trzy dni później zamiast na Ko­kurę, bomba plutonowa spadła na […]

Uroczystości złożenia serca Tadeusza Kościuszki w Rapperswilu

W październiku 2015 r. mija 120 rocznica złożenia urny z sercem Tadeusza Kościusz­ki w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Relację z tej uroczystości odnajdujemy w listach ówczesnego bibliotekarza Muzeum Stefana Żeromskiego do Henryka Bukowskiego, członka Rady Muzealnej. Uroczyste przekazanie urny z sercem Tadeusza Kościuszki zostało zaplanowa­ne na połowę paź­dziernika 1895 r. Ofia­rodawczyniami były cztery córki Emilii […]

POLACY ZASŁUŻENI DLA SZWAJCARII

[huge_it_gallery id=”7″] Z pośród licznej rzeszy polskich emigrantów przybyłych do Szwajcarii w ciągu ostat­niego półtora wieku, pamięci kilkunastu z nich, najbardziej zasłużonych dla tego kraju, została poświęcona wystawa we Fryburgu. Inaugurowana 12 czerwca, w lokalu miej­scowej Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, wystawa ta pozostaje ot­warta dla zwiedzających do końca września br. Została ona zrealizowana dzięki poparciu ze […]

Jubileuszowa uroczystość we Francji i Szwajcarii

„Wspólnota potomków po polskich żołnierzach internowanych w Szwajcarii”, czyli praktycznie dzieci tych, którzy przekroczyli granicę francusko-szwajcarską w dniu 20 czerwca 1940 roku, zorganizowała doskonale bardzo piękną, wzruszającą uroczy­stość. Odbyła się ona w trzech miejscowościach w sąsiadujących ze sobą dwu kra­jach: we Francji w departamencie Doubs oraz w Szwajcarii w kantonie Jura. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Tę […]

35 rocznica POLSKIEGO SIERPNIA

Jeszcze niedawno, treść słowa solidarność, w sposób szczególny przenikała i kształ­towała naszą rzeczywistość. Pochodzi ono z języka łacińskiego; soliditas – gęstość, moc, a solidus – oznacza między innymi: czysty, szczery, pełny, solidny, twardy, moc­ny, zupełny. Solidarność jest zjawiskiem występującym tylko w świecie osób i do niego odsyła. Dlatego w sensie pierwotnym i właściwym jest relacją […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski