Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

W wieku 89 lat zmarł kardynał Franciszek Macharski były metropolita krakowski – ksią­żę Kościoła, wspaniały Człowiek i Sługa Bo­ży. Kraków miał zawsze szczęście do wiel­kich Kapła­nów. Franciszek Macharski był i pozostanie jednym z tych największych. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udzia­łem Papieża Franciszka to olbrzymi sukces organizacyjny Polski. Nie byłoby tego sukce­su, gdyby nie […]

Chrzest Polski. 966 – 2016

Historykom pozostawmy spory doty­czące ustalenia dokładnej daty, oko­liczności i miejsca przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. Wysuwane przypu­szczenia i hipotezy nie zmie­niają faktu najważniejszego: chrzest wprowadził Polskę w przestrzeń kultury krajów Eu­ropy Zachodniej, dając jej „no­we życie i światło”. I ze zbitki plemion pogańskich rozpoczę­to budowę organizacji, której na imię państwo. Stało się ono podmiotem […]

30-lecie Klubu Miłośników Żywego Słowa Basi Młynarskiej

Kiedy 6 grudnia 1986 roku w Pałacyku w dzielnicy Gellert w Bazylei odbyło się inaugu­racyjne spotkanie Klubu Miłośników Żywego Słowa założonego przez Barbarę Młynar­ską-Ahrens, którego pierwszym gościem był Gustaw Holoubek, Polską rządziła ostat­nia ekipa odchodzącego ustroju. Dawno już minęła euforia „półtorarocznego karnawa­łu Solidarności” skutecznie, jak się wydawało, stłumiona przez stan wojenny i represje wobec działaczy […]

Recital na światowym poziomie

Bywalcy wielkich światowych uznanych sal kon­certowych, zapłaciwszy odpowiednio sporą su­mę za bilet, myślą, udając się na recital lub kon­cert, iż zaraz usłyszą dźwięki i głosy na światowym poziomie. I mają rację. Natomiast paradoksem naszych czasów jest fakt, iż istnieją osoby primo organizujące u się­bie w domu koncert. Siłą rzeczy ci entuzjaści nie dysponują rzędami foteli […]

Dwa zbiory ponad 1000 dzwonków w Fundacji AHP we Fryburgu

Ponad tysiąc dzwonów, dzwonków, dzwoneczków rozbrzmiewa w Fundacji Archiwum Helveto-Poloni­cum (AHP) przy Grand-Places 16 we Fryburgu, udostępnione są dla każdego odwiedzającego. Sześćset dwadzieścia dwa z nich Fundacja zawdzięcza ich właścicielce, Wandzie Brysz, która zdecydowała się przekazać całą kolekcji na ręce Jacka Sygnarskiego, prezesa Fundacji. Chciała ona podzielić się swoim zbiorem ku uciesze oczu zwiedzających. Sama […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski