Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Krótka wizyta pań­stwowa Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z małżonką w Szwajcarii. Do­stojni Goście znaleźli także czas na spotka­nia z Polonią w Rapperswilu, w Ber­nie i w Vevey, gdzie złożono kwiaty u stóp pomnika Henryka Sienkiewicza. Na spotkaniu w Am­basadzie, Pa­ra Prezydencka otrzymała czte­ry tomy zawierające 128 wydań Gońca obo­zowego – gazety Polskich żołnierzy interno­wanych […]

Kartka świąteczna – okładka Naszej Gazetki (Ze zbioru Emila Masteja)

Powstała w obozie dla internowanych w Uhercach w okresie trwania stanu wojennego. Autor projektu i matrycy nieznany. Wykonana została najprawdopodobniej na początku grudnia 1982 r., w pawilonie I, gdzie przebywali internowani. Przypuszczalnie nale­ży do jednych z ostatnich dzieł stworzonych w ramach twórczości internowanych. Wy­konywano wcześniej tam koperty, kartki, znaczki, stemple, plakaty, medale, a nawet kilkustronicowe […]

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki Agaty Kornhauser – Dudy w Muzeum Polskim w Rapperswilu

Wieczorem w dniu 13 listopada nasze Muzeum miało zaszczyt gościć Prezydenta RP Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Prezydentowi towarzyszyli przedstawiciele Kancelarii, m.in. Krzysztof Szczerski i Małgorzata Sadurska. Wizyta miała miejsce w przededniu rozpoczęcia oficjalnej wizyty Prezydenta w Szwajcarii i miała charakter roboczy. W spotkaniu oprócz pracowników Muzeum wzięli udział prezydenci miasta Jona-Rap­perswil i […]

PREZYDENT RP WSRÓD POLONII W BERNIE (14 listopad 2016 r.)

Było to nad wyraz doniosłe wydarzenie dla Polonii szwajcarskiej. Tegoroczne, tradycyjne Święto Niepodległości Ojczyzny upamiętniła wizyta w Bernie nowo wybranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej, p. Andrzeja Dudy. Miało to miejsce w wykwintnej sali Ambasady Rzeczypospolitej, przy Elfenstrasse. Pan Prezydent przybył tu wraz ze swą Małżonką p. Agatą Kornhauser-Dudą. Licznie zebrani Polacy przyjęli Parę Prezydencką gorącymi […]

O ważeniu słów wypowiadanych….

Wiek Aberracji… stulecie zniewolonych Czy my pozostajemy normalni, a jedynie świat szaleje… a może to nasze podporządkowanie mediom, trendom, modom kreowanym przez – dla nas nieoznaczonych szamanów wizerunków iluzji – powoduje, że stajemy się jednym zbiorowiskiem światowego domu o nazwie „obłąkanie” ? A może ta schizofrenia nie tyle w nas jednostkach co w nas jako […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski