Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

[…] zawsze oczekuję nadzwyczajności, spo­dziewam się nie wiedzieć czego; zaledwie kogoś poznam i znajdę go sympatycznym, już przypisuję mu wszystko, co najlepsze, ba – żądam tego, i jestem rozczarowany i zas­mucony, gdy się to nie zgadza z rzeczywis­tością. Hermann Hesse – Kuracjusz […] to, czego przy całej naszej woli i wysiłku nie możemy osiągnąć, czasami […]

150 letnia historia 2 zegarków firmy Patek- Philippe

Szanowny Panie Redaktorze Jestem już osobą mocno starszą (93 lata) i dlatego przeglądając wyjątkowo zachowa­ne pamiątki rodzinne, zdecydowałam się przekazać Panu Redaktorowi tą zaskakującą wed­ług mnie historię dwóch zegarków rodzinnych, polsko-szwajcarskiej firmy Patek- Philip­pe. Podaję ją do Pana osobistej wiadomości i ewentualnie do wykorzystania wedle Pana uznania jak również do poprawek stylistycznych i kompozycyjnych. Za […]

Polska wersja demokracji

Semidemokratycznym systemem politycznym, nazywanym też mieszanym systemem prezydialno-parlamentarnym, określa się z reguły sposób rządzenia państwem, który zawiera zarówno elementy parlamentaryzmu jak i systemu prezydialnego. Określenie semidemokracji wprowadził do politologii Marice Duverger w 1970 roku dla określenia systemu politycznego we Francji w czasie rządów V Republiki. Z czasem termin ten zaczęto używać dla określenia jakichkolwiek rządów […]

Ilość i jakość

W ujęciu Marksa jednym z podstawowych praw rządzących materią jest prawo prze­miany (prze­chodzenia) ilości w jakość. Po­gląd ten miał wie­lu wyznawców, ale – o czym warto pamiętać – jego znawcy stano­wili wyjątek. To było normą nie tylko w kra­jach za żelazną kurtyną. Nieza­leżnie myślą­cy, odpowiadali z przekąsem i uśmie­chem na us­tach, że nie mogą sobie […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski