Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

40 lat Naszej Gazetki!!! . Niewiele pism po­lonijnych na świecie może poszczycić się tak długim rodowodem. I chyba Tadeusz Wojnarski – twórca NG – wydając w listopadzie 1973 r. tzw. „ Numer 0” nie podejrzewał, że ten w zamyśle biuletyn Towarzystwa „Dom Polski w Zurychu” stanie się pismem całej Polonii szwajcarskiej i nie tylko, bowiem […]

Kraków… Tomek…Poezja…

To był smutny czas. Po koszmarze stanu wojennego, czas beznadziei, nijakości, ucieczki w siebie. Spotkałem go parokrotnie na Mistrzejowicach u znajomych. To były długie nocne rozmowy… o poezji…o pisaniu, o sensie w tym otaczającym nas bez­sensie. Któregoś wieczoru dał mi 4 kartki maszynopisu z czterema swoimi wierszami. Na stronie ostatniej dopisał kilka słów. Czytałem te […]

Inauguracja wystawy jubileuszowej prof. Jana Januarego Janczaka

31 sierpnia w galerii sztuki Galerie Bachlechner w Bergdietikon k. Zurychu odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy prof. Jana Januarego Janczaka pt. „W drodze”, przy­gotowanej w związku ze zbliżającymi się 75 urodzinami artysty. W trakcie wernisażu profesor Janczak otrzymał Nagrodę Hann­sa i Béatrice Bachlechner „w uznaniu jego specjalnych zasług dla sztuki”. Uroczystość została uświetniona występem muzycz­nym […]

Potrzeba męstwa

Do słów, które w sposób dziwny wyparowuje ze współczesnego języka polskiego, bez wątpienia, należy wyraz męstwo. Spontanicznie kojarzymy go z bohaterami utworów literackich czy filmowych, ale rzadziej wiążemy je z czymś realnym, wtopionym w codzienne życie. Tak, jakby w rzeczywistości nie istniało, stanowiąc jedynie wyblakły ozdobnik języka. Istnienie wielorakich postacie zła (strach, niewola, choroba, niedostatek, […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski