Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Historia NG

Nasza Gazetka to niezależna gazeta polska wydawana w Szwajcarii Ukazuje się nieprzerwanie od 1973 roku, a jej założycielem był Tadeusz Wojnarski. W roku 1998 funkcję redaktora naczelnego przejął Tadeusz Kilarski.

Jest pismem o charakterze informacyjno- publicystycznym przeznaczonym głównie dla środowisk polskich w Szwajcarii, ale jest również dociera do czytelników w Polsce i kilku innych krajów Europy oraz USA. Aktualny nakład gazety: 600 egzemplarzy; druk: Mała Poligrafia WSD w Tuchowie.

Rocznie ukazuje się pięć lub sześć numerów gazety.

Jej podstawę finansową stanowi abonament, dobrowolne dotacje od Czytelników i opłaty za reklamy.Redagowanie i tworzenie Naszej Gazetki opiera się całkowicie na pracy społecznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Redakcja nie musi zgadzać się z poglądami w publikowanych artykułach i nie ponosi też odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz reklam.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski