Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NG 2/2014 numer 285

okladkla

Spis treści

T.Kilarski – Do Czytelników słów kilka…

Homilia Papieża Franciszka

U.Grebieniow – Polska-Szwajcaria: 95 lat…

Krzyż Wolności i Solidarności

E.Mastej – Zapomniane zasady

M.Matyja – Polskie społeczeństwo…

M.Mülli – Kazimierz Karnkowski ….

M.Matyja – Polityka mniejszościowa…

J.Konopka – Trzeba żyć dla Polski

Odznaczenie Barbary Senn Daneckiej

K.Czerska – 4 maja 2014 roku…

J.Konopka – T. Kościuszko w walce

Obrazy Hanny Gordziałkowskiej – Kali

J.Konopka – „ćwicz oko i dłonie…

B.Tschopp – Jak gżegżółka z żentycą

W.Piechocki – Jazz znad Odry…

I.Gatlik – W zdrowym ciele …

5 naprawdę dobrych rad

* – artykuły dostępne tylko w wersji drukowanej

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski