Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NG 3-4/2013 numer 281-282

okładka

Spis treści

T.Kilarski – Do Czytelników słów kilka…

E.Mastej – Ilość i jakość

M.Matyja – Polska wersja demokracji …

I. Naglicka – Krakowskie reminiscencje…*

U.Grebieniew – J. Janczak odznaczony*

W.Piechocki – Bey mir bist du schejn*

B. Tschopp – La Bohème*

B. Tschopp – „Nawet gdy wichura” …*

W.Piechocki -Requiem dla maszyny…*

Z żałobnej Kartzy – Ś.P. C.Brodzinowski…*

A.Zymon -Nic nie jest wieczne…..…*

M.Gąsiorowska – Przez więzy rodzinne…*

W.Piechocki – Wieczór polskiej pieśni…*

M.Schmid – Der Papst aus Polen..*

M.Sigrist – „Babski dizajn…”*

I.Burger – Rok Juliana Tuwima*

P.Lityński – „Les échelles de la mort”…*

J.Konopka – Paderewski we Fryburgu*

A.Buchmann – Hymnologica Slavica*

W.Dąbrowski – Odkrywanie legendy…*

I.Gass – Zygmunt Wasilewski*

M.Erhmann – 150 letnia historia 2 zegarków

M.Matyja – Mniejszości językowe …*

J.Konopka – Szwajcaria w dziele…*

M.Falkowski – Polska Izrael: „dwa…*

E.Grabowska – List do redakcji…*

M.Falkowski – „Masteju, czy ci nie żal…”*

Jak rozpoznać wylew?*

* – artykuły dostępne tylko w wersji drukowanej

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski