Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NG 4/2014 numer 287

okladkja

Spis treści

T.Kilarski – Do Czytelników słów kilka…

J.Patorski – Votum dla bł.ks. Jerzego*

A.Pietraszek – Cud prawdy*

Rok Jana Karskiego 2014*

E.Mastej – Maski kłamstwa…

Fundacja „Dla Polonii”*

J.Konopka – Zwycięstwo poprzez męki

A.Zymon – Czy to było warto?

J. Konopka – Paderewski w Polskich …

I.Gass – Chrześniacy Prezydenta RP*

B.Adamczyk – Pamięć Marii Skłodowskiej*

E.Stefanska – Odnalezione dzieła Hanny..*

B.Tschopp – „Obudzić przeszłość …*

P.Lisowski – Gdzie wszystko gra…*

D.Solarska – Czasem potrzebujemy…*

* – artykuły dostępne tylko w wersji drukowanej

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski