Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NG 4/2015 numer 292

okłądka

Spis treści

T.Kilarski – Do Czytelników słów kilka…

T.Kilarski – 65 lat PMK w Szwajcarii

E.Mastej – Najważniejszy problem

M. Gąsiorowska – Prof. G. Ancyparowicz …*

K.Brzostowska – Zagubiony Naród*

List do redakcji – Mądry Polak po …*

A.Buchmann – XXXVII Stała Konferencja…

List Prezydenta RP – A. Dudy

List J. Kaczyńskiego

J.Konopka – Fundatorzy i Dobroczyńcy…

R. Nowak – Panorama Racławicka 30 lat…*

J.Konopka – Uroczystość w Mariastein.

Ks. S.Bobulski – śp. K. Czekaj*

W.Piechocki – Rok terezjański

E.Mastej – Święta Łucja – Santa Lucia*

J.Konopka – Ze Szwajcarii z pomocą…*

J.Konopka – Paderewski w sprawie…*

I. Gass – Bolesław Prus w Szwajcarii*

I. Gass – Polacy na Uniwersytecie…

* – artykuły dostępne tylko w wersji drukowanej

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski