Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

NG 5/2014 numer 288

okładka

Spis treści

T.Kilarski – Do Czytelników słów kilka…

E.Mastej – Dwa Marsze, dwie Polski*

J.Konopka – Święto Niepodległości…*

Fundacja „Dla Polonii”*

33-rocznica Stanu wojennego*

Z załobnej karty – Halina Hermida*

Stanowisko Zarządu Towarzystwa*

M.Rohweder-Lischer – Ein Armutszeugnis..*

List protestacyjny – wersja polska*

J. Kasprzak – O powstaniu i działalności*

M.Matyja – Szwajcarski sektor bankowy

1 List protestacyjny – wersja niemiecka*

2 List protestacyjny – wersja niemiecka*

Kazimierzowi Czekajowi….*

W.Piechocki – Matematyczna antologia…

I.Gass – Władysława Gackiego lozańskie…*

P.Kajda – Z występami u Szwedów*

E.Mastej – Natretne poprawianie

T.Kilarski – Ta moja Polska…*

* – artykuły dostępne tylko w wersji drukowanej

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski