Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Uwaga schody!

Wyznam do razu. W szkole nie lubiłem lizusów. Ich zachowanie wpływało niekorzyst­nie na mój układ nerwowy. I tak pozostaje do dzisiaj. Na szczęście stanowili zdecydo­waną mniejszość i dało się jakoś wytrzymać. Lata upływały, dokonywano kolejnych reform oświaty. Sytuacja w szkole uległa zmia­nie. Teraz to nauczyciele próbują schlebiać i nadskakiwać uczniom. Podobno taki „duch czasu”. Być […]

Prof. Mirosław Matyja uhonorowany

Prof. Mirosław Matyja uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika W Bazylice Archikatedralnej pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu odbyła się 23 listopada br. 171 Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. To wielkie wydarzenie miało miejsce dokładnie w Złotej Kaplicy, w ktorej znajdują się pozostałości po grobowcach pierwszych polskich […]

Subkultura rządzących w Polsce

Z socjologicznego punktu widzenia „społeczeństwo równoległe” jest terminem określającym funkcjonowanie mniejszości w danym społeczeństwie, która organizuje się na swój sposób i kieruje własnymi, odmiennymi regułami i zasadami. Pojęcie „społeczeństwa równoległego” wiąże się w sensie treści z terminem „subkultury” i jest niejako przeciwstawieniem lub uzupełnieniem pojęcia „społeczeństwa otwartego”. Czyli – we­dług tej definicji – określenie „społeczeństwa […]

Pora na zmianę

Jeśli komuś powiemy w Polsce na ulicy, że zmiana w polityce państwa musi nastąpić, nie zdziwi się i przytaknie. Możliwa jest też odpowiedź: wiem, ale jak i kiedy? Dlaczego jednak wszyscy mówią o potrzebie zmiany? Może dlatego, że przejście z epoki komunizmu do systemu semidemokratycznego w Polsce było 30 lat temu skokowe, nacechowane wyprzedażą majątku […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski