Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Wiesław PIECHOCKI

Volksblatt, team, Fotograf, Maurice, Andre, Shourot, fotos, photo, photos, photograph, photographer, 2012, Februar, 28, Schaan, Zeitung, Liechtenstein,

Wiesław Piechocki

Ur. 6.11.1947 w Pyskowicach (Górny Śląsk).

Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1965-1970).

Doktorat o prasie politycznej we Francji w XIX. wieku.

1981 – emigracja via Norwegia do Austrii. Mieszka w Feldkirch (Vorarlberg).

1982-2012 – naucza po niemiecku łaciny, francuskiego i rosyjskiego w „Liechtensteinisches Landesgymnasium”, potem rok pracy zawodowej w Buchs (Sankt Gallen) w Bildungszentrum.

Od 2006 dziennikarz ochotnik w gazecie „VOLKSBLATT” w Vaduz – 500 artykułów o kulturze, sztuce, historii, muzyce.

Publikuje od lat w czasopismach polonijnych (USA, Kanada, Austria i Szwajcaria) m. i. w „Naszej Gazetce”.

Autor kilku książek, m. i. „Rozmówki francuskie”, 1979; zbiór reportaży „Okolice”, 2005.

Prywatnie: żona Małgorzata warszawianka. Trzy córki, najstarsza profesor University of Harvard w Bostonie (USA), średnia w Wiedniu (pracuje dla firmy szwajcarskiej), najmłodsza w hiszpańskim mieście Salamanca (lektorka niemieckiego na uniwersytecie).

Feldkirch, listopad 2016

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski