Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Szkoły

Szkoły Polskie

 

1. Szkoły realizujące program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowe w Warszawie przy pomocy zatwierdzonej i opłacanej przez MEN kadry pedagogicznej. Szkoły te posiadają prawo do wydawania państwowych świadectw szkolnych (uznawanych w Polsce).

 

 

  Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie
   
 
Rok założenia:  
Dyrektor: dr Joanna Szarska-Wieruszewska
Adres: Segantinistrasse 26a  3006 Bern
Mobil-Tel.: 079 916 40 02 (po godz. 16.15)
e-mail:  j.wieruszewska@polska-szkola.ch
Homepage: http://www.polska-szkola.ch/

 

 

  Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie – Filia w Zurychu
   
 
Rok założenia:  
Dyrektor: mgr Agnieszka Vavricek – Banaś
Adres: Schulhaus Manegg, Zurych Tannenrauchstrasse 10 – Klasy: I – III SP

Schulhaus Hans Asper, Zurych Kilchbergstrasse 28 – Klasy IV-VI SP, I-III G, I-II LO.

Mobil-Tel.: 078 763 28 01 (po godzinie 18)
e-mail: agnieszka.vavricek@szkola.ch
Homepage: http://www.szkola.ch

 

 

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym 

Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze ONZ w Genewie

   
 
Rok założenia:  
Dyrektor: mgr Kinga Zwalińska
Mobil-Tel.: 076 206 42 83
e-mail: poczta@szkolapolska.ch
Homepage: http://www.szkolapolska.ch/

 

 

 

 

2. Szkoły polonijne bez prawa do wydawania państwowych świadectw szkolnych

 

  Polska Szkoła im. I.J.Paderewskiego w Bazylei
   
 
Rok założenia:  1998
Dyrektor: Marta Brodmann
Adres: WBS – Leonhardsschulhaus – Leonhardsstrasse 15 –  4053 Basel
e-mail: polskaszkola.ch@gmail.com
Homepage: http://www.polskaszkola.ch/

 

 

  Polska Szkoła im. Macieja Płażyńskiego przy PMK w Lozannie i Marly
   
 
Rok założenia:  
Dyrektor: Jolanta Kosztyła – Cwynar
Adres: Segantinistrasse 26a  3006 Bern
Mobil-Tel.: 079 916 40 02 (po godz. 16.15)
e-mail: szkolalozanna@gmail.com

szkolamarly@gmail.com

Homepage:  http://www.szkola.polskamisja.ch/ 

 

 

 

 

3. Szkoły przykościelne (niedzielne)

 

  Polska Szkoła przy PMK dla Kantonów Zurych i Glarus
   
 
Rok założenia:  
Dyrektor: Ks. Artur Cząstkiewicz
Adres: PMK przy kościele Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

Aemtlerstrasse 41 –     8003 Zurych

Tel./Fax: 044 461 47 10
e-mail: szkola.zurych@gmail.com
Homepage: http://www.polskamisja.ch/bis/index.php/zurych/polska-szkola-przy-pmk

 

 

  Spoleczna Szkola „Promyki” -Sion
   
 
Rok założenia:  2004
Dyrektor: Izabella Mabillard
Adres: ch. du Scex 1 –  1971 Champlan
Tel./Fax: 027 398 58 45
e-mail:  izabella.mabillard@gmail.com

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski