Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

List Prezydenta RP – A. Dudy

About

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 3 września 2015 roku

Organizatorzy i Uczestnicy obrad

XXXVII Stałej Konferencji

Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

w Muzeum Polskim w Raperswilu

Panie i Panowie!

Serdecznie pozdrawiam Państwa, przybyłych do Muzeum Polskiego w Rapperswilu na sesji XXXVII Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie. Wyrazy szacunku i uznania kieruję do wszystkich osób, które na co dzień pracują w polskich emigracyjnych instytucjach kulturalnych, współtworząc ich niezwykłą atmosferę. Jako Prezydent Rzeczypospolitej dziękuję za ten wielki wysiłek i jego wspaniałe rezultaty.

Istnienie polskich placówek w Europie, obu Amerykach i Australii stanowi wielką za­sługę środowisk polonijnych. Już pokolenie XIX-wiecznej Wielkiej Emigracji, a za nim następne pokolenia uchodźców politycznych z kraju dokładały starań, aby gromadzić i przechowywać narodowe pamiątki. Olbrzymia wartość pozostających na obczyźnie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych ukazała się ze szczególną mocą po II wojnie światowej, w wyniku, której nasz kraj utracił bezpowrotnie znaczną, część dóbr kultury i zabytków historii. W tej sytuacji zasoby instytucji emigracyjnych stały się często podstawowym, a niekiedy wręcz jedynym źródłem do poznawania i dokument­owania dziejów Polski i Polaków. Dlatego mają one dzisiaj pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla rozwijania badań naukowych, ale wręcz dla pielęgnowania naszej tożsa­mości.

Na pracownikach placówek polskich na obczyźnie spoczywa ważne zadanie. Jestem jednak przekonany, że w tym dziele nie mogą Państwo pozostawać osamotnieni. Sprawa zachowania emigracyjnych zbiorów i utrzymania gromadzących je instytucji powinna być przedmiotem troski ze strony władz państwa polskiego. Polonia jest inte­gralną, częścią całej naszej wspólnoty narodowej. Podobnie też archiwalia, księgo­zbiory i inne kolekcje – tworzone latami z myślą o pożytku, jaki mogą, przynieść spra­wie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą – stanowią nieodłączny składnik ogólnonarodowej spuścizny. Ufam, że wszystkie te zagadnienia będą przedmiotem naszych coraz skuteczniejszych działań, także dzięki udziałowi w nich Biura da Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą, które utworzyłem w mojej Kancelarii.

Życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy dla dobra polskiej; kultury oraz intere­sujących i inspirujących obrad.

Andrzej Duda

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski