Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

PAPIEŻ FRANCISZEK W GENEWIE

About

“Idźmy wspólnie w dobrej sprawie”

                                          Papież Franciszek (Genewa, 21 czerwca 2018, tłum).

W dniu 21 czerwca przybył Papież Franciszek do Genewy z jednodniową wizytą oficjalną. Przed nim byli tu też inni Papieże: Paweł VI (w 1969 r.) i Jan-Paweł II (w 1882 i 1884 r.). Jednak wizyta Papieża Franciszka miała szczególnie głęboki charakter ekumeniczny. Otóż zaproszony został przez Radę Ekumeniczną Koś­ciołów (chrześcijańskich) z okazji 70-tej rocznicy jej powstania w Genewie. Toteż zaraz po przybyciu, przedpołudniem, Pa­pież modlił się i rozważał w kaplicy Centrum Ekumenicznego wraz z zebranymi

przedstawicielami 350-ciu ośrodków du­szpasterskich różnych kościołów chrześcijańskich z całego niemal świata. W swym wystąpieniu papieskim wzywał do trwałej jedności w Chrystusie dla dobra ludzkości i Kościoła.

Z kolei, na zaproszenie Rady Diecezji Lozanny, Genewy i Fryburga, późnym popołudniem celebrował Papież Mszę św. w ogromnej hali Palexpo wypełnionej z tej okazji “po brzegi” przez blisko 40-sto tysięczną rzeszę wielonarodową i wieloreligijną (rzymsko-katolicy, chrześcijańsko-katolicy, ewangeliści, protestanci, anglikanie, greko-kato­licy, oraz członkowie różnych wspólnot mniejszości chrześcijańskich). Obok przybyszy z Genewy i innych kantonów Szwajcarii, byli pielgrzymi z całej prawie Europy, a także z Ameryki (zwłaszcza z Argentyny, ojczystego kraju Papieża), Azji, Afryki. Wśród tej “mozaiki” narodowo-etnicznej, nie brakło oczywiście dość licznej grupy Polaków z fla­gą biało-czerwoną powiewającą nad ich głowami w sposób widoczny.

Przed Mszą, objechał Papież swym “papamobilem”, w towarzystwie biskupa diecezjalnego Charles Morerod, całą halę wzdłuż i wszerz (szlakami przejazdów), wzbudzając powszechny entuzjazm tłumu. Rozlegały się głośne aplauzy i radosne okrzyki ku czci Ojca Kościoła. Rzesze ludzi cisnęły się do barier by móc uścisnąć dłoń Papieża, otrzy­mać błogosławieństwo, a przynajmniej ujrzeć z bliska jego promienny uśmiech i odebrać jego spojrzenie pełne pokrzepiającego wyrazu.

Po czym Papież odprawiał Mszę św. w asyście Ks. Kardynała Kurt Kocha, biskupów i licznych kapłanów, którzy przy końcu rozdawali powszechnie Komunię św. W swym kazaniu (wygłoszonym po włosku i przekazanym na ekranach w tłumaczeniu na francuski) położył Papież Franciszek nacisk na niezwykle doniosłe znaczenie wszech chrześcijańskiej modlitwy “Ojcze nasz”; łączy ona duchowo wszystkich chrześcijan wokoło Chrystusa, który zawierzył ludzkości te święte słowa.

Również pożegnaniu Papieża towarzyszyły objawy wielkiego entuzjazmu i wezbranych uczuć ze strony przybyłych.

                                                                                                           J.A.K.

 

 

Ktokolwiek kocha Polskę, musi ją karmić, żeby z głodu nie umarła

                                                                                                                           Stefan Żeromski

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski